DEARBORN - Ford heeft in het derde kwartaal dit jaar een nettoverlies geleden van 25 miljoen dollar. Per aandeel komt dat neer op 1 dollarcent. In dezelfde periode van 2002 kwam het nettoverlies per aandeel uit op 18 dollarcent.

Het nettoverlies is veroorzaakt door een gewijzigde financiële verslaglegging en een voorziening voor banenvermindering in Europa. Worden die posten buiten beschouwing gelaten, dan kwam de Amerikanse autoproducent uit op een winst per aandeel van 15 dollarcent. Hier hadden analisten een minus van 11 dollarcent verwacht.

Net als bij concurrent General Motors liep het bij de financieringstak van Ford goed. Dat kwam door minder voorzieningen voor slechte kredieten, lagere kosten voor het aantrekken van leningen en een gunstige situatie op de financiële markten.

Ford verkocht minder auto's. De omzet zakte daardoor met 6,1 procent tot 36,8 miljard dollar. Het autoconcern verhoogde de raming van zijn winst per aandeel over heel 2003 van 95 dollarcent tot 1,05 dollar.