DEN HAAG - De beleggersvereniging VEB is het oneens met de maatstaven die Ahold heeft gehanteerd om topman Anders Moberg een salarisbod te doen. Volgens de VEB heeft het supermarktconcern louter gekeken naar de beloning van Amerikaanse topmannen. De beleggersclub vindt dat Ahold daarmee "appels met peren vergelijkt".

Ahold wilde donderdag niet reageren op de uitlatingen van VEB-directeur P. de Vries. Tijdens de aandeelhoudersvergadering op november zal het concern een toelichting geven op het beloningspakket van Moberg, aldus een woordvoerder. Dan zal ook bekend worden aan welke voorwaarden de nieuwe bestuursvoorzitter moet voldoen om een bonus in de wacht te slepen.

De VEB baseert zijn kritiek op een brief van Ahold, waarin uiteen wordt gezet hoe het concern tot het beloningspakket is gekomen. Volgens de belangenvereniging voor beleggers blijkt daaruit dat Ahold naar een lijst van 25 Amerikaanse bedrijven heeft gekeken om het salaris van Moberg vast te stellen. Bovendien staan in deze beloningslijst nauwelijks retailbedrijven in de voedingsindustrie, het slag bedrijven waartoe Ahold behoort. "De groep lijkt daarmee niet echt representatief", aldus De Vries.

In september heeft Ahold aanvullend onderzoek laten doen. Daaruit kwam naar voren dat Moberg ook in Europa tot de absolute grootverdieners behoort, aldus de VEB.

Het beloningspakket van Moberg ligt voortdurend onder vuur, sinds het begin september openbaar werd. Onder grote druk van de buitenwacht liet de Ahold-topman het pakket al vrij snel versoberen. Vervolgens dreigde de VEB met een kort geding als Ahold de prestatiecriteria waaraan bonussen zijn verbonden, niet tijdens de komende aandeelhoudersvergadering bekend zou maken.