LUXEMBURG - Het Europees Hof van Justitie verwerpt een klacht van staalproducent Arcelor Mittal tegen de invoering van het Europese emissiehandelssysteem.

Door het emissiehandelsysteem ETS moeten bedrijven zoals Arcelor flink betalen voor uitstoot van broeikasgas. 's Werelds grootste staalproducent Arcelor had geklaagd dat de staalsector harder werd aangepakt dan de chemische sector, die is uitgezonderd van emissiehandel.

Arcelor meent ook dat het strijdig is met het Europees principe van vrije vestiging omdat de emissierechten niet te verschuiven zijn van fabrieken van het ene naar het andere EU-land.

Recht

Het Europees Hof stelde in een arrest dinsdag dat de Europese politiek het volste recht had om zulke zaken te beslissen. De eis voor een schadevergoeding werd afgewezen.

De rechters verklaarden bovendien Arcelors eis om de regeling illegaal te verklaren niet-ontvankelijk omdat de regeling geldt voor de hele staalsector en niet alleen voor Arcelor.