UTRECHT - Maak één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat bespaart kosten en biedt betere kansen op werk voor mensen die moeilijk een baan kunnen vinden.

Bovendien maakt het een einde aan het onterechte onderscheid dat nu wordt gemaakt tussen groepen mensen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.

Dat bepleit Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, maandag. Die ene regeling moet in de plaats komen van de Wajong (voor jonggehandicapten), de Wet sociale werkvoorziening en de Wet werk en bijstand.

Zij is bedoeld voor iedereen die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. Een uitkering moet volgens Divosa een aanvulling worden op het loon dat iemand zelf kan verdienen. Uitgangspunt is dat mensen werken naar vermogen.

Aparte regelingen

De problemen van mensen in sociale werkplaatsen, Wajongers en mensen in de bijstand zijn vaak vergelijkbaar, aldus Divosavoorzitter René Paas. Hij vraagt zich dan ook af waarom er aparte regelingen zijn. Dat maakt de uitvoering volgens hem nodeloos ingewikkeld.

''Eén regeling stelt sociale diensten beter in staat meer mensen aan het werk te helpen, de uitgaven aan uitkeringen terug te dringen en de ongelijkheid tussen regelingen weg te nemen'', aldus Paas.

Hij komt met dit advies aan de politiek op het moment dat ambtelijke werkgroepen onderzoeken hoe de overheid 35 miljard kan bezuinigen. Zonder een samenvoeging van de drie regelingen is dat volgens hem niet haalbaar.