UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen gaan in de strijd tegen de vertragingen het bijsturingspersoneel anders inzetten. Dit moet in de toekomst voorkomen dat een calamiteit op het spoor ergens in de regio leidt tot landelijke chaos.

Volgens het spoorbedrijf liep de communicatie binnen de zogenoemde transportbijsturing over teveel schijven. Daar komt nu verandering in. De mensen die hierdoor overcompleet worden, zal NS merendeels binnen diezelfde bijsturing inzetten.

Transportbijsturing grijpt in wanneer er sprake is van calamiteiten, bijvoorbeeld defecten aan spoor, bovenleiding en dergelijke. De bijsturing kijkt dan welke treinen nog wel kunnen rijden en overlegt daarover met NS Reizigers. Het NS-personeel beklaagt zich sinds de invoering van het nieuwe dienstrooster in juni vorig jaar over de verslechterde bijsturing.

Enkele tientallen mensen worden binnen de organisatie in eerste instantie overbodig. "Maar die kunnen we heel goed gebruiken", zegt een woordvoerder van NS. Het spoorbedrijf zet ze op andere posities binnen de bijsturing in. Ze blijven in dienst van NS Reizigers.

Bij de verzelfstandiging van de NS werden de organisaties zoals NS Reizigers, Railverkeersleiding en Railinfrabeheer uit elkaar gehaald. NS Reizigers en Railverkeersleiding zijn samen verantwoordelijk voor het laten rijden van de treinen. NS neemt personeel, materieel en dienstregeling voor zijn rekening. Railverkeersleiding zorgt voor verdeling en bijsturing op het spoornet.

"De organisatie wordt nu aangepast aan de gebleken knelpunten", zegt de NS-woordvoerder. De ervaringen van het personeel zijn volgens hem meegenomen in de aanpassingen.

Concreet moet er nu sneller bijgestuurd worden bij vertragingen of andere knelpunten. "Het is nu niet meer nodig eerst een time-out te nemen en te overleggen. Er kan sneller beslist worden, meer mensen op de juiste plaats krijgen meer beslissingsbevoegdheid."

/DOSSIERDe NS