Groei duurzame elektriciteit zet door

DEN HAAG - De productie van duurzame elektriciteit is in 2009 fors gestegen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek woensdag dat bijna 9 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik 'groen' is.

De productie van duurzame elektriciteit stijgt al een aantal jaren. In 2008 was 7,5 procent van het elektriciteitsverbruik duurzaam. Een jaar daarvoor was dat 6 procent. Duurzame elektriciteit wordt opgewekt met windenergie, waterkracht en zonne-energie en gehaald uit biomassa.

Ongeveer twee derde van de toename is toe te schrijven aan de groei van duurzame elektriciteitsproductie. Daarnaast daalde vorig jaar het elektriciteitsverbruik in Nederland met ruim 5 procent, wat ook debet is aan de toename van het aandeel duurzame elektriciteit.

Wind

In 2009 waaide het minder hard dan in 2008. Desondanks produceerden de ruim tweeduizend windturbines ongeveer 8 procent meer.

Dit komt doordat er de afgelopen tijd veel nieuwe, grote molens in gebruik zijn genomen. Windenergie was goed voor bijna de helft van de duurzame elektriciteitsproductie.

De overheid heeft als beleidsdoelstelling dat dit jaar 9 procent van het elektriciteitsverbruik afkomstig is uit duurzame bronnen.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie