AMSTERDAM - Werkgevers zijn matig tevreden over de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Mensen met een WW- of een WAO-uitkering zijn iets beter te spreken over de uitkeringsinstantie. Dat heeft het UWV woensdag gezegd.

Voor inning van de sociale premies krijgt het UWV een 6,1 van de werkgevers. De manier waarop het UWV zich bezighoudt met de reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten en hoe het uitkeringen verstrekt, verdient volgens de werkgevers een 5,5.

Mensen met een uitkering geven de instantie een 6,5. Vorig jaar was hun waardering met een 6,4 iets lager. Accountants- en administratiekantoren geven respectievelijk het cijfer 6,3 en 5,7 aan het UWV.