AMSTERDAM - Het kabinet trekt volgens de FNV ongeveer 2 miljard euro extra uit om de bezuinigingen in de sociale zekerheid en de zorg te verzachten. De concessies zijn onderdeel van het najaarsakkoord dat de regering dinsdag sloot met de werkgevers- en werknemersorganisaties.

In het akkoord spraken de partijen af de lonen de komende twee jaar nagenoeg te bevriezen. "Als tegenprestatie zet het kabinet ongeveer 2 miljard euro in voor concessies aan de vakbeweging op het gebied van ziekenfonds, VUT/prepensioen, WAO, WW, koppeling en arbeidsmarkt", aldus de FNV woensdag in een verklaring.

Belastingopbrengsten

Volgens FNV-onderhandelaar A. Jongerius zit de grootste pijn voor de overheid in de lagere belastingopbrengsten veroorzaakt door de dalende lonen. "Door onze afspraak loopt het kabinet structureel 1,3 miljard aan inkomstenbelasting mis. Daarnaast stelt het structureel 800 miljoen beschikbaar."

Begrotingstekort

In 2005 moet het kabinet het begrotingstekort daarom volgens Jongerius met 2,1 miljard euro laten oplopen. "(Minister van Financiën) Zalm heeft in het vooroverleg gezegd dat het financieringstekort kan oplopen met 0,2 of 0,3 procentpunt", aldus Jongerius.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën meldt dat het kabinet door de lonen vrijwel te bevriezen structureel 800 miljoen euro beschikbaar heeft om concessies te doen in de sociale zekerheid en de zorg. Het bedrag van 2 miljard is volgens hem dan ook het gevolg van het verschillend omgaan met dezelfde cijfers. "Het kabinet trekt geen extra geld uit, alles wordt gerealiseerd via de lonen en eventueel via herschikkingen."

CNV

Volgens CNV-voorzitter D. Terpstra hebben het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties dinsdag niet afgesproken met hoeveel geld de ingrepen in de sociale zekerheid worden verzacht. "Dit (2 miljard euro) is een fixatie op een bedrag die ik niet ogenblikkelijk kan staven", stelt Terpstra.

De CNV-voorman maakt zich ook geen zorgen over de hoogte van het bedrag. "Het kabinet neemt dat voor zijn rekening. Hoe het kabinet dat geld binnenkrijgt, dat is voor mij geen zorg". Jongerius deelt deze mening: "Ik ben het met Terpstra eens dat het de verantwoordelijkheid is van het kabinet om dat te financieren."