AMSTERDAM - De woonlasten voor mensen met een eigen huis liggen dit jaar zo'n 200 euro lager dan vorig jaar. Hoewel de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait zijn gestegen, is de energieprijs gedaald.

De woonlasten lagen daardoor bijna vijf procent lager. Dat staat in de Woonlastenmonitor 2010 van de Rijksuniversiteit Groningen.

De eigenwoningbezitter is dit jaar gemiddeld 3.983 euro kwijt aan woonlasten naast de hypotheeklasten. Dat is 12 procent van het gemiddelde besteedbare inkomen.

De hypotheeklasten zijn iets meer dan de helft van de totale woonlasten. Energie en water maken het grootste deel uit van de bijkomende woonlasten.

De onroerendzaakbelasting en de opstalverzekering zijn kleinere posten.