DEN HAAG - De Consumentenbond wil dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een onderzoek instelt naar de prijsstijgingen van cd's, fietsen en huurvideo's. Volgens de bond hebben deze branches tegen alle afspraken in de komst van de euro aangegrepen om de prijzen te verhogen.

De NMa zou moeten onderzoeken of er sprake is van onderlinge prijsafspraken. In de sectoren is een aantal grote ketens actief.

Over de hele linie zijn de prijzen van de door de Consumentenbond onderzochte producten sinds november met 2,8 procent gestegen, zo blijkt uit de maandag gepubliceerd onderzoek.

Volgens directeur K. de Jonge van de Consumentenbond is deze verhoging niet één op één toe te schrijven aan de komst van de euro. "Het leven in Nederland is het afgelopen jaar duurder geworden. Mensen geven ten onrechte de euro hiervan de schuld."

Boodschappenmandje

Bij supermarkten, een zwaarwegende sector in het onderzochte 'boodschappenmandje' trof de Consumentenbond geen grootschalige stijgingen aan. "Sommige producten werden iets duurder, andere iets goedkoper."

Hoewel er in snackbars wel grote prijsstijgingen werden ontdekt, is een onderzoek in deze branche onnodig. "Deze sector bestaat uit veel kleine ondernemers en dus veel competitie", verklaart een woordvoerder van de bond.

De pontveren, een lichtgewicht in het onderzoek, grepen de euro daarentegen wel aan om hun kaartjes te verhogen. In een geval deed een eigenaar er 9 procent bij op. De Jonge vindt dit een schandelijke zaak. "Mensen hebben geen alternatief. Zij moeten met het veer over."

Overheid

In de Euromonitor geeft de Consumentenbond de overheid ook een veeg uit de pan omdat veel gemeenten hun parkeertarieven de afgelopen maanden hebben opgevoerd. Uit een steekproef van de bond blijkt dat parkeren gemiddeld 8,8 procent duurder is geworden. Uitschieter is de gemeente Groningen, die het maximum dagtarief met 28 procent omhoog gooide.

De Consumentenbond eist dat minister Zalm (Financiën) en minister De Vries van Binnenlandse Zaken de gemeenten dwingen de prijsstijgingen terug te draaien. "Juist overheidsinstanties dienen het goede voorbeeld te geven en de overgang van gulden naar euro niet te gebruiken om hun tarieven flink te verhogen", stelt de belangenorganisatie in een verklaring.

Euromonitor

Sinds december 2000 volgt de Consumentenbond via haar Euromonitor de prijsontwikkeling van zo'n 2500 producten en diensten. Doel van de steekproef is vast te stellen of de overgang van gulden naar euro leidt tot extra prijsstijgingen. Dit vermoeden is er als forse prijsstijgingen leiden tot mooi afgeronde eurobedragen. In mei vindt de laatste telling plaats.

In het onderzoek zijn de kosten van telefoneren, reizen, medicijnen, energie, kleding en huren buiten beschouwing gelaten. Volgens De Jong houden andere organisaties als bijvoorbeeld de Opta voor telefonie de kosten al in de gaten.

Bijna 3000 mensen hebben sinds 1 januari bij de Consumentenbond een klacht ingediend over gestegen prijzen. Veel klachten kwamen overeen met de bevindingen uit de Euromonitor.

/DOSSIEREuro