DEN HAAG - De overheid heeft in 2009 voor bijna 240 miljard euro aan obligaties en kortlopende leningen geplaatst op de Amsterdamse beurs.

Dat is ruim driekwart van de nieuw uitgegeven obligaties dat jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De overheid heeft extra geld nodig om haar uitgaven te financieren. In 2008 haalde de overheid al 160 miljard euro op.

Financiële instellingen hebben vorig jaar daarentegen minder obligaties uitgegeven: bijna 73 miljard euro en dat is 11 miljard euro minder dan een jaar eerder. De financiële bedrijven hebben nog steeds last van het gebrek aan vertrouwen als gevolg van de financiële crisis, die medio 2008 begon.

Garantie

De markt voor obligaties met onderpand, bijvoorbeeld hypotheken, viel in 2009 bijna stil. De helft van de obligaties die de financiële sector plaatste, betrof leningen die werden uitgegeven onder de garantie van de Nederlandse staat.

Eind 2009 bedroeg de totale waarde van de op de Amsterdamse beurs genoteerde obligaties 833 miljard, ruim 50 miljard euro meer dan een jaar eerder. Bijna twee derde van de totale beurswaarde betreft obligaties uitgegeven door de financiële sector.