DEN HAAG - Het optimisme over de totstandkoming van een loonakkoord tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet neemt toe. FNV-voorman De Waal en VNO-NCW-voorzitter Schraven waren dinsdag na afloop van een gesprek met een kabinetsdelegatie een stuk positiever over de mogelijkheden om tot overeenstemming te komen.

"We zijn een eind opgeschoten", aldus De Waal, een uur voordat het officiële najaarsoverleg begint. "Alle drie partijen zijn van goede wil. Er moeten alleen nog wat punten worden bijgeschaafd", stelde Schraven. Over de formulering van het loonakkoord zijn de partijen het volgens hem zo goed als eens.

De vakbeweging wil in ruil voor loonmatiging dat het kabinet geplande bezuinigingen op onder meer de WAO, WW en het vroegpensioen verzacht. "We zijn er nog altijd niet helemaal uit", benadrukte De Waal. Volgens hem is het kabinet nu bijeen om te bespreken wat ze straks bij het najaarsoverleg de sociale partners kan bieden.