Historische krimp economie in 2009

AMSTERDAM - De Nederlandse economie is vorig jaar met 4 procent gekrompen. Een dergelijke krimp is niet eerder voorgekomen, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Het vierde kwartaal liet ten opzichte van het derde kwartaal een lichte groei zien van 0,3 procent.

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in de laatste drie maanden nog met 2,2 procent. Deze krimp is wel aanzienlijk kleiner dan in de voorgaanden drie kwartalen, aldus het CBS.

Record

De krimp van 4 procent is volgens het CBS de grootste ooit gemeten. Het vorige record dateert van 1931 toen de economie met 3,6 procent kromp. De grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog werd vastgesteld in 1982, toen de economie met 1,2 procent kromp.

Toch valt de krimp lager uit dan de somberste voorspelling van het Centraal Planbureau (CPB). Dat voorzag in juni 2009 een krimp van 4,75 procent.

Banen

Het CBS meldt dat het aantal banen in het laatste kwartaal bijna 150.000 lager was dan een jaar geleden. Wel neemt het tempo van de daling af.

Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was de laatste drie maanden 2,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze daling is veel kleiner dan in de voorgaande kwartalen.

De invoer was 5 procent minder dan een jaar eerder. Vooral de invoer van duurzame consumptiegoederen en investeringsgoederen nam af.

Vacatures

Het aantal openstaande vacatures daalt licht. Eind december vorig jaar stonden 122.000 vacatures open; dat zijn er zesduizend minder dan een kwartaal eerder.

''Na een stabilisatie in het derde kwartaal van 2009 lijkt de periode van scherpe dalingen voorbij'', aldus het CBS. ''Het aantal vacatures blijft weliswaar laag, maar ligt nu 32.000 boven het vorige dieptepunt in 2003.''

Eind september 2007 bereikte het aantal nog te vervullen vacatures een recordhoogte van 253.000. Daarna bleef het aantal lang op een hoog niveau, steeds boven de 240.000. Sinds het derde kwartaal van 2008 daalde het aantal vacatures zeer sterk.

Investeringen

De grootste daling ziet het CBS op het gebied van investeringen. Bedrijven en overheden staken veel minder geld in nieuwe machines, huisvesting of infrastructuur. In het laatste kwartaal lagen de investeringen 14,3 procent lager dan in de drie maanden daarvoor.

Kwetsbaar

Volgens minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken krabbelt de economie weer wat op, maar bijft ze kwetsbaar, zo zei ze in een reactie.

Van der Hoeven: ''Laten we hopen dat het herstel verder doorzet en dat dit zich snel vertaalt in extra banen. Een doorzettend herstel is niet vanzelfsprekend. Het kabinet doet er dan ook alles aan om de economie in 2010 verder te ondersteunen, onder meer met garanties op kredieten voor het bedrijfsleven.''

Tegenvallend

Volgens hoofdeconoom Charles Kalshoven van ING valt de groei van de Nederlandse economie in het vierde kwartaal in vergelijking met het derde kwartaal wat tegen. ''De groei komt nog niet van binnenlandse bestedingen.''

Kalshoven verwacht dat de consumentenbestedingen pas in de tweede helft van dit jaar zullen aantrekken.

''Je ziet dat de stijging van het bruto binnenlands product vooral wordt gedragen door de export en verdere afbouw van de voorraden'', aldus de ING-econoom.

Internationaal herstel

Aline Schuiling van Fortis Bank Nederland is evenmin verrast door de geringe groei in het vierde kwartaal. ''Je ziet dat de Nederlandse economie vooral profiteert van het internationale herstel. Bedrijfsinvesteringen zijn nog altijd laag, wat logisch is omdat bedrijven nog herstellende zijn.''

Tip de redactie