DEN HAAG - Er lijken steeds meer aanwijzingen te komen dat IJsland Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank, heeft voorgelogen over het depositogarantiestelsel voor spaartegoeden van Nederlandse spaarders bij Icesave.

Het IJslandse ministerie van Economische Zaken heeft twee dagen voor de ondergang van Icesave nog aan Groot-Brittannië beloofd dat het te hulp zou schieten in het geval Landsbanki in de problemen zou komen.

Dat blijkt uit stukken die in het bezit zijn van de zender RTLZ.

Uit de stukken blijkt ook dat de IJslanders tot vlak voor de val van Icesave stelden dat het ondenkbaar was dat een bank zou falen.

Minimumeisen

Op 5 oktober 2008 beloofde de IJslandse regering dat, indien nodig, ze de depositogarantieregeling zou steunen zodat het fonds aan de minimumeisen zou kunnen voldoen.

Dit in het geval van een faillissement van Landsbanki, waar Icesave onder valt, en de Britse vestiging van Landsbanki. Twee dagen later kwam Icesave in de problemen die uiteindelijk tot het faillissement leidden.