DEN HAAG - De kloof tussen het kabinet, de werkgevers en de werknemers is aan de vooravond van het najaarsoverleg verbreed. De werkgevers en de vakbonden kunnen het niet eens worden over loonmatiging voor twee jaar en het kabinet doet geen extra concessies.

De vakcentrales FNV en CNV en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland waren het er maandagavond tijdens voorloverleg over eens dat een najaarsakkoord verder weg is komen te liggen. De onderhandelaar namens het kabinet, T. Langejan, wilde geen commentaar geven.

De werkgevers en het kabinet willen de absolute nullijn voor de lonen de komende twee jaar bewaren. De vakcentrales willen de mogelijkheid van eenmalige bonussen openhouden.