DEN HAAG - Bedrijven moeten ook na 1 april gebruik kunnen maken van de deeltijd-WW. Dat adviseert de Stichting van de Arbeid dinsdag aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).

Als de crisisregeling wegvalt, vreest de werkgevers en vakbonden in de stichting dat een aantal bedrijfstakken grote economische schade oploopt.

Het kabinet heeft de deeltijd-WW ingesteld om bedrijven te helpen die door de crisis in de problemen zijn geraakt.

De regeling moet voorkomen dat werkgevers door de crisis vakkrachten moeten ontslaan, terwijl ze weten dat ze die straks bij een aantrekkende vraag door economisch herstel weer hard nodig hebben.

Werkgevers- en werknemersorganisaties waren tot nu toe erg te spreken over de regeling, waarbij werknemers tijdelijk minder gaan werken met behulp van WW-uitkeringen.

De sociale partners zien de deeltijd-WW als instrument om de economische malaise te bestrijden en onnodige werkloosheid te voorkomen.

Verlengd

Aanvankelijk zou de regeling begin dit jaar al stoppen. Donner heeft de deeltijd-WW echter verlengd tot 1 april. Het liefst zien werkgevers en vakbonden dat de regeling voor langere tijd behouden blijft.

Door de WW-steun steeds voor maar enkele maanden toe te zeggen, wordt onnodig onrust gecreëerd onder bedrijven die nog overwegen of zij wel een beroep moeten doen op de deeltijd-WW, stelt de stichting.

Evaluatie

Volgens een woordvoerster van Donner wordt in maart een evaluatie van de crisissteun verwacht. Dan pas wil de minister een standpunt innemen.

Zijn eigen partij, het CDA, heeft al aangegeven huiverig te zijn om de deeltijd-WW eindeloos verlengen. Ook coalitiegenoot PvdA twijfelt.

Debat

Wel zullen PvdA-Kamerlid Roos Vermeij en CDA'er Eddy van Hijum woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer aan Donner vragen welke mogelijkheden hij voor crisissteun ziet.

Zo vragen de Kamerleden zich af of bijvoorbeeld voor sectoren die nog de grootste klappen van de crisis moeten verwerken, iets aparts kan worden geregeld.