DEN HAAG - Het kabinet moet maandagavond aan sociale partners duidelijk maken hoever het wil gaan om het najaarsoverleg tot een succes te brengen. De vakbeweging en werkgevers hebben op de vooravond van het overleg dinsdag een laatste beraad. Zij verlangen van het kabinet meer toezeggingen op het gebied van de lonen, VUT en prepensioen, WAO, WW en de koppeling van de uitkeringen aan de lonen.

"Het kabinet moet maandagavond echt met iets komen. Tot nu toe is het op alle punten onvoldoende", aldus een woordvoerster van de FNV. CNV-onderhandelaar R. van Splunder: "Het kabinet blijft zeggen 800 miljoen euro in ruil voor twee jaar bevriezen van de lonen is het kompas. Een kompas wil nog weleens bewegen, hoop ik dan."

CNV

Het CNV vindt het vooralsnog te ver gaan om af te spreken in en 2005 geen loonsverhogingen te vragen in CAO-onderhandelingen. "Wij willen de ruimte houden plannen bij te stellen als het economisch beter gaat", stelt Van Splunder. Bovendien willen zowel CNV als de FNV in sectoren en bedrijven waar het wel goed gaat een eenmalige bonus in CAO's kunnen afspreken met werkgevers.

FNV

Voor de FNV is twee jaar lang de nullijn in CAO's wel bespreekbaar, mits het kabinet daar voldoende tegenover zet. In het afgelopen weekeinde groeide bij de sociale partners enig optimisme, nadat het kabinet voor het eerst een opening had geboden in het overleg.

Voor de vakcentrales FNV en CNV is dit nog onvoldoende. VNO-NCW concludeert dat er wel enige beweging inzit. "Maar het dubbeltje kan twee kanten oprollen", typeert een woordvoerder van de ondernemersorganisatie de kans van slagen van het najaarsoverleg.

MKB-Nederland stelt dat het kabinet nog "verder door de bocht" moet. De regering lijkt weliswaar bereid de WAO-boetes die werkgevers krijgen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, al in af te schaffen in plaats van twee jaar later. MKB vindt dit nog laat.

Ook zou het kabinet bereid zijn de ingrepen in de VUT- en prepensioenregeling een jaar op te schuiven. "Dat biedt tijd om er inhoudelijk naar te kijken en deeltijdpensioen erin te verwerken", aldus secretaris sociale zaken A. van Delft van MKB-Nederland.

MHP

Volgens voorzitter A. Verhoeven van de vakcentrale MHP is de kans op succes tijdens het najaarsoverleg afgelopen weekeinde wel groter geworden. Het kabinet is volgens de voorman van de kleinste vakcentrale van Nederland echter niet erg duidelijk in zijn toezeggingen.

Zo wijst Verhoeven op het jaar uitstel dat wordt geboden op het gebied van de VUT en prepensioen. "Dan moeten wel duidelijke uitgangspunten worden afgesproken" hoe het vroegpensioen in de toekomst geregeld moet worden. "Anders kunnen we over een jaar weer opnieuw beginnen met deze discussie."