Kranten komen makkelijker aan bezorgers

RIJSWIJK - Kranten hebben minder moeite dagbladbezorgers te vinden dan enkele jaren geleden. De teruggang in de economie betekent voor jongeren dat baantjes niet voor het oprapen liggen.

''Het is niet zo dat we geen wervingsinspanningen moeten verrichten, maar het is wel veel minder dan voor de periode van laagconjuctuur'', zegt Frits Boekhoff, manager distributie bij uitgeverij Wegener en voorzitter van de stuurgroep bezorging van De Nederlandse Dagbladpers.

De gezamenlijke dagbladen hebben bij elkaar opgeteld 35.000 mensen nodig om kranten bij de mensen thuis te krijgen. ''In een periode van hoogconjunctuur moeten we 35.000 bezorgers per jaar werven om die klus geklaard te krijgen'', legt Boekhoff uit.

Wervingsacties

''Dat wil niet zeggen dat er geen mensen zijn die het werk langer doen, maar er zijn er ook bij die al na twee weken afhaken. Daardoor moeten we in zo'n situatie vaker op zoek naar bezorgers dan nu.''

In deze slappe economische tijden hoeven de kranten gemiddeld per jaar maar 17.000 bezorgers te werven, rekende Boekhoff dinsdag voor. De meeste wervingsacties moeten de kranten in januari en rond de zomer verrichten.

Vakantie

In januari stappen veel bezorgers op omdat ze kerstgratificaties binnen hebben. In de zomerperiode gaan ze op vakantie en is het de vraag of ze daarna terugkeren omdat ze bijvoorbeeld met een studie beginnen.

De dagbladuitgevers hebben gemerkt dat deze twee bekende wervingspieken de laatste tijd veel minder hevig zijn.

Verkiezing

Om het werk van kranten bezorgen in het zonnetje te zetten, organiseert de branche één keer per jaar de verkiezing tot dagbladbezorger van het jaar. Andere acties zijn momenteel niet nodig.

De verschillende uitgevers zijn wel bezig om meer samen te werken qua bezorging. In dat scenario kan een bezorger in de toekomst kranten van meerdere uitgeverijen in zijn tas verwachten.

Volgens Boekhoff wordt er nu serieus gesproken over samenwerking en valt er op korte termijn op dit vlak nieuws te verwachten. De politiek stuurt ook aan op samenwerken bij de bezorging om kranten zo meer lucht te geven in tijden van dalende oplages en tegenvallende advertentie-inkomsten.

Tip de redactie