PARIJS - De belangrijkste economieën herstellen verder van de economische crisis. Dat constateerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vrijdag op basis van haar index van economische indicatoren.

Alle indicatoren wijzen er volgens de organisatie op dat de groei van de grote en opkomende economieën de komende maanden aanhoudt. Volgens de OESO heeft de industriële productie in al deze landen het dieptepunt nu bereikt.

In de Verenigde Staten stond de graadmeter in december voor de economische ontwikkeling in het komende halfjaar voor de tweede achtereenvolgende maand boven een waarde van 100, een ontwikkeling die wijst op groei.

In de twee jaar tot november 2009 stond de index steevast op een niveau lager dan 100. De indicator voor de eurozone wees al voor de vijfde achtereenvolgende maand op economische groei in de komende maanden.