DEN HAAG - De maatregelen ter bestrijding van de Q-koorts drukken zo zwaar op de melkgeitenbedrijven, dat voor hun toekomst moet worden gevreesd.

Dat staat in een rapport van LTO-Nederland dat vrijdag is gepresenteerd.

Ondernemers van wie de helft van de dieren is geruimd, zullen alleen al dit jaar een schade lijden van ruim 70.000 euro, uitgaande van een bedrijf met 750 melkgeiten.

De schade in de bedrijfsvoering werkt ook, zelfs als het fokverbod per 1 juli verdwijnt, de komende jaren door en kan oplopen tot 160.000 euro.

Berekening

Er is geen berekening gemaakt van de totale schade in de sector. Het rapport is niet bedoeld om schade te claimen, maar om inzicht te geven hoe maatregelen als fokverbod en vervoersverbod niet alleen besmette maar ook bedrijven met gezonde dieren schaden.

LTO Nederland wil op basis van het rapport met het kabinet overleggen over het verantwoord ''afpellen'' van maatregelen. Wel wordt gepleit voor een noodfonds voor ondernemers die door hun kasgeld raken.

Gevolgschade

Als het voor bedrijven niet mogelijk wordt om tijdig en in voldoende mate dieren aan te kopen, kan geen nieuwe veestapel worden opgebouwd en dat kan het einde van de onderneming betekenen, aldus LTO Nederland.

Maat wijst erop dat de boeren opdraaien voor de volledige gevolgschade: ''De stallen staan deels leeg, de melkproductie is teruggelopen, er is een fokverbod en er mogen geen dieren worden aangevoerd.''

Hij vindt dat de schade van de maatregelen, die zijn genomen om de volksgezondheid te beschermen, niet eenzijdig bij de boeren mag worden gelegd.