BRUSSEL - Een EU-overeenkomst die de VS inzage biedt in Europese bankoverboekingen, dreigt te sneuvelen in het Europees Parlement. Een parlementscommissie stemde donderdag in meerderheid tegen de zogeheten Swiftregeling.

Volgende week spreekt het voltallige Europarlement zich erover uit. De Amerikanen zeggen de inzage in de bankgegevens nodig te hebben voor de terrorismebestrijding.

Maar het Europees Parlement vindt de privacybescherming van de Europese burgers onvoldoende gewaarborgd en wil meer duidelijkheid over wat er met de gegevens gebeurt.

Gewaarschuwd

De stemming in de parlementscommissie heeft nog geen directe gevolgen. Maar volgens VVD-Europarlementariër Jeanine Hennis zijn de regeringen van de EU-landen, die de Swift-overeenkomst hebben gesloten met de VS, nu gewaarschuwd dat ze aan de bezwaren van het Europarlement tegemoet moeten komen.

Vooral de liberalen, groenen en socialisten hebben grote twijfels over Swift.

Terroristen

De christendemocraten steunen de regeling wel. ''Inzage in de gegevens is nodig om terroristen te kunnen opsporen'', aldus CDA-Europarlementarïër Wim van de Camp. Hij vindt verder dat het Europarlement het conflict met de EU-landen over Swift niet moet misbruiken om zijn eigen machtspositie te versterken.