DEN BOSCH - De maatregelen die de provincie Noord-Brabant precies een jaar geleden nam om de regionale economie draaiende te houden, waren te veel gericht op de bouw.

''Daardoor zijn andere perspectiefrijke sectoren van de Brabantse economie bijna volledig buiten schot gebleven'', schrijft een onafhankelijk bureau in een evaluatie in opdracht van de provincie.

Noord-Brabant kondigde bijna een jaar geleden een pakket maatregelen aan. De provincie haalde 400 miljoen uit de eigen spaarpot.

Het grootste deel van dat geld (tot 250 miljoen) was bestemd voor een nieuw woningbouwfonds om een impuls te geven aan de huizenmarkt.

Tot dusver is in totaal 75 miljoen besteed. De provincie overweegt een wijziging van de aanpak.

Investeringen

Door het accent op investeringen in de bouw te leggen, zijn tijdelijk banen behouden gebleven. ''Het zijn echter geen investeringen die op de langere termijn de structuur en concurrentiepositie van Brabant versterken.''

De onderzoekers stellen dat het maatregelenpakket nauwelijks innovatieprikkels bevat.

Het geld dat nog over is, blijft hard nodig. Hoewel er geen sprake meer is van een recessie, zit de economie nog in een dal en staat de werkgelegenheid nog onder druk.

Brabant verwacht dat dit jaar een stevige impuls te zien is omdat dan alle maatregelen volledig tot uitvoering komen.

Geen spijt

Gedeputeerde Lily Jacobs heeft geen spijt van de bewuste keuze om veel geld uit te geven aan de zwaar getroffen bouw.

Ondanks lichtpuntjes in de economie denkt ze dat ook de overige 325 miljoen euro de komende twee jaar goed worden besteed. Ze wil niet vooruitlopen op eventuele beleidswijzigingen.