AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft financieel dienstverlener Afab een boete van 6000 euro opgelegd.

Afab krijgt de straf, omdat het bedrijfsonderdeel Afab Geldservice kredietbeschermingsverzekeringen heeft verstrekt zonder beoordelingscriteria te hanteren als de financiële positie van de klant en diens risicobereidheid, doelstellingen en kennis en ervaring.

Kredietbeschermingsverzekeringen verzekeren consumenten tegen de terugval van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De toezichthouder heeft negentien dossiers van Afab Geldservice onderzocht.