PARIJS - China heeft de internationale recessie dankzij de omvangrijke stimuleringsmaatregelen van de overheid opmerkelijk goed doorstaan. De economie groeit alweer in hoog tempo en is hard op weg die van Japan definitief te onttronen als op een na grootste ter wereld.

Nu wordt het echter tijd voor het communistische regime om de economie socialer te maken.

Dat valt op te maken uit een dinsdag gepresenteerd rapport over de Chinese economie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het economische adviesorgaan van de geïndustrialiseerde landen.

Om de groei van het land duurzamer te maken, moet de Chinese overheid haar grote financiële reserves de komende jaren vooral gebruiken om meer te investeren in onderwijs, sociale voorzieningen, pensioenen en de gezondheidszorg, stelt de organisatie.

Ruimte

''China bevindt zich in de gelukkige positie dat het ruimte heeft om ambitieuze sociale hervormingen door te voeren'', aldus de OESO.

''Daarvoor moeten de overheidsuitgaven zich meer richten op menselijk kapitaal en herverdeling over het land. Door de sociale uitgaven te verhogen kan China een hogere levensstandaard bereiken, de sociale samenhang verbeteren en bijdragen aan een meer harmonieuze wereldeconomie.''

Staatsschuld

De goede uitgangspositie van China blijkt onder meer uit de relatief lage staatsschuld. Die loopt dit jaar, ondanks de enorme stimulering van de economie, naar verwachting niet verder op dan tot 24 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dat is veel lager dan gemiddeld in de lidstaten van de OESO, waar China niet toe behoort. Daar is de schuld dit jaar bijna net zo hoog als het bbp. Volgend jaar komt de schuld van de westerse landen waarschijnlijk gemiddeld zelfs hoger uit dan de omvang van hun economie.

Kredietverlening

De OESO waarschuwt in het rapport voor de snelle toename van de kredietverlening in China. Die zou door een toename aan wanbetalingen de stabiliteit van het financiële systeem in het land kunnen aantasten.

De Parijse denktank zou verder graag zien dat de rol van staatsbedrijven wordt afgebouwd. De OESO waarschuwt dat de grote rol van de Staat de verdere ontwikkeling van de Chinese economie kan beperken.