DEN HAAG - Toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten niet worden samengevoegd. Dat ze afzonderlijk opereren, zoals dat nu geregeld is, is wat betreft het bankentoezicht het beste systeem.

Dat zei Tom de Swaan maandag tegen de commissie-De Wit, die onderzoek doet naar de oorzaken van de kredietcrisis. De Swaan werkte jarenlang bij DNB, onder meer als directeur Toezicht.

Maar hij was ook werkzaam in het bankwezen, onder meer als financieel directeur bij ABN Amro. DNB kijkt of banken solide genoeg zijn, terwijl de AFM oplet of banken deugdelijke producten verkoopt aan consumenten.

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië zitten de twee onder één dak. Volgens De Swaan leidt dat tot te veel aandacht voor het toezicht op het gedrag van banken, en te weinig voor het zogenoemde prudentiële toezicht. ,,Bovendien kan een belangenconflict ontstaan.

Er kan besloten worden een bank failliet te laten gaan wat leidt tot schade bij rekeninghouders. Op zo'n moment is het ongewenst als je gedragstoezicht in huis hebt.''