HILVERSUM - Een aantal ziekenhuizen in de randstad heeft te maken met een forse toename van het aantal onverzekerde patiënten. De behandeling van deze mensen leverde het Erasmus Medisch Centrum, het AMC en het VU Medisch Centrum vorig jaar een extra kostenpost op van 1,7 miljoen euro, bleek uit een steekproef van het tv-programma Knevel op Zaterdag.

Het Rotterdamse Erasmus ziekenhuis kreeg de grootste stijging te verwerken. Daar liep het aantal onverzekerde patiënten in drie jaar tijd op van 108 naar 623. Bij het AMC steeg het aantal onverzekerden in vier jaar tijd van 234 naar 477 per jaar en bij het VU-ziekenhuis van 196 naar 275. Het gaat meestal om illegalen, zwervers, gestrande toeristen of mensen die vanwege religieuze overwegingen of uit kostenoogpunt geen verzekering hebben afgesloten.

Bijkomend probleem is dat ziekenhuizen en zorginstellingen moeilijk van deze patiënten afkomen. Er is een verharding opgetreden bij de verpleegzorg en de thuiszorg, constateerde directeur Timmer van het Amsterdamse Sint Lucas Andreas ziekenhuis. Deze instellingen weigeren vaak onverzekerde patiënten over te nemen, waardoor de doorstroom in de ziekenhuizen stokt.

Het is nog niet duidelijk of het hier om een landelijke trend gaat. "Daar hebben we nog geen onderzoek naar gedaan, aldus een woordvoerster van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De organisatie pleit samen met de zorgverzekeraars al wel voor de instelling van een koppelingsfonds, waaruit de extra kosten van de behandeling betaald kunnen worden.