DEN HAAG - Alle maatregelen ten spijt zal er op enig moment een nieuwe economische crisis komen. Want de oorzaken van een volgende crisis kennen we nog niet, betoogde DNB-president Nout Wellink maandag bij de commissie-De Wit.

''Ik zou zo ontzettend graag vandaag de risico's van morgen kennen'', zei Wellink.

De DNB-president noemde een aantal punten die nodig zijn om een nieuwe crisis te voorkomen. De kapitaaleisen voor banken moeten omhoog. Als dat internationaal niet geregeld kan worden, moet Nederland daar zelf aan beginnen.

Toezichthouders

Ook moeten toezichthouders veel alerter zijn als de financiële sector weer allerlei ingewikkelde nieuwe producten gaat ontwikkelen. Innovatie leidt tot risico's, aldus Wellink.

Hij pleitte verder voor een Europese toezichthouder en stelde dat commissarissen ''echt deskundig'', veel harder en veel kritischer moeten zijn.

Excuses

Wellink vindt het niet nodig om excuses te maken voor de rol die hij speelde bij de financiële crisis. ''Excuses maken daar kom ik niet aan toe. Het is in strijd met mijn integriteit als ik die maak terwijl ik niet precies weet waarvoor'', zei hij maandag na afloop van het verhoor.

Volgens Wellink hebben centrale banken ''een hele waslijst'' signalen gegeven dat er ''onevenwichtigheden'' waren in de financiële wereld. ''Maar niemand heeft gerekend op een kredietcrisis'', stelde hij.

Monster

Volgens Wellink is de internationale kredietcrisis is in de Verenigde Staten ''geboren en opgegroeid als een veelkoppig monster''.

Het monster bestond volgens Wellink uit burgers die niet meer spaarden maar alleen maar schulden maakten, zoals met de zogeheten subprimehypotheken.

''Subprime is de trigger van de crisis geworden, geholpen door ruim monetair beleid.'' Andere delen van het monster waren de Amerikaanse banken die te gemakkelijk geld uitleenden en de ratingbureaus die slecht werkten.

Slachtoffer

ABN Amro was in die periode volgens Wellink een van de slachtoffers van andere financiële instellingen die ''onverantwoord grote risico's'' namen, daarmee enorme winsten maakten en ''de rest van de wereld konden kopen''.

''Degenen die zich netter gedroegen, bleven achter en werden een prooi van deze cowboys.''

Gewaarschuwd

Wellink vindt dat hij al vroeg heeft gewaarschuwd voor de problemen die eraan zaten te komen. DNB heeft ook goed gereageerd op de situatie rond banken, vindt hij.

Bij de eisen rondom liquiditeit heeft DNB ook rekening gehouden met riskante producten die banken op een boekhoudkundige manier van de balans hielden. Verder maakte DNB regels rondom het investeren in durfinvesteerders zoals hedgefonsen.

Overtuigen

Wellink zei dat banken meestal wel goed luisterden naar hem. ''Maar het is soms heel moeilijk om ze te overtuigen dat ze vandaag al moeten luisteren en handelen."

De DNB-president erkende dat er dingen zijn die de toezichthouder heeft nagelaten. Maar dat kwam omdat er niet veel ruimte is om af te wijken van internationale regels. ''We kunnen niet allerlei regels treffen zonder EU-betrokkenheid.''

Aansprakelijkheid

Wellink wil ook dat de aansprakelijkheid van zijn instelling wordt beperkt. Het huidige systeem, waarbij DNB aansprakelijk gesteld kan worden voor schade, ''is een probleem'', aldus Wellink.

Vorige week vroegen CDA, VVD en SP minister Wouter Bos van Financiën nog om de aansprakelijkheid van DNB te beperken. Bos vindt dat niet nodig en stelde dat DNB en ook de andere toezichthouder AFM geen enkele druk ondervinden van het huidige systeem.