AMSTERDAM - De uitgaven aan veiligheid stijgen bijna anderhalf keer zo snel als het bruto binnenlands product (bbp). Tussen 2002 en 2008 namen de uitgaven om onder meer criminaliteit, verloedering en overlast te bestrijden en te voorkomen met zes procent toe.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag.

In 2002 werd nog 7,5 miljard euro aan zogenoemde veiligheidszorg uitgegeven, terwijl dit in 2008 was opgelopen tot 10,8 miljard euro.

Onder veiligheidszorg valt ook bestraffen, preventie en het wegnemen van onveiligheidsgevoelens. Zaken die bijvoorbeeld met verkeersveiligheid of rampenbestrijding te maken hebben horen hier niet bij.

Preventie

Het meeste geld ging naar preventie, gevolgd door opsporing en uitvoering. Veertig procent van de uitgaven aan veiligheidszorg ging in 2008 via de politie.

Naar de Dienst Justitiële Inrichtingen en beveiligings- en opsporingsbedrijven ging zeventien procent van het geld. Acht procent werd besteed aan uitgaven door het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht.

Financieringsbron

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is met veertig procent de grootste financieringsbron, gevolgd door het ministerie van Justitie met 31 procent. Bedrijven en huishoudens zijn ingeboekt voor veertien procent.