DEN HAAG - De Onderwijsinspectie publiceert maandag op haar website een lijst met ruim zestig mbo-opleidingen waarvan de kwaliteit onder de maat is. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) had hierom gevraagd.

Daarbij kondigt zij aan dat er nog dit jaar op internet een totaaloverzicht komt van alle onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs.

De staatssecretaris pleit voor transparantie in het onderwijs. Het overzicht met zeer zwakke mbo-studies maakt het voor de leerlingen inzichtelijk hoe een beroepsopleiding ervoor staat.

''Bovendien is het voor de ROC's op de lijst een stimulans het beter te doen en het doet recht aan de regionale opleidingencentra waar het wel goed gaat'', licht Van Bijsterveldt toe.

Schoolverlaters

Bij de zwakke opleidingen schort het onder meer aan het aantal en de kwaliteit van de lessen, de begeleiding en het uitzicht op goede stageplekken. Ook verlaten veel jongeren de school zonder papieren of duurt het heel lang voordat zij een diploma behalen. Het hoge aantal voortijdige schoolverlaters is voor het mbo een groot probleem.

De Onderwijsinspectie schrapt de opleiding van de lijst als het onderwijs wel weer aan de normen voldoet. Wanneer na twee jaar de kwaliteit nog steeds niet is verbeterd, loopt een school het risico dat de licentie voor een bepaalde opleiding wordt ingetrokken.

De staatssecretaris verwacht dat het niet zover komt. ''De lijst geldt als een wake up-call.''

Getallen

Nederland telt 11.000 middelbare beroepsopleidingen. Van Bijsterveldt: ''Het gaat om een relatief bescheiden percentage dat het niet goed doet, maar het gaat mij om de leerling. Die heeft geen boodschap aan getallen.''

Eisen

Uit de publicatie blijkt dat de Lentiz Onderwijsgroep uit Vlaardingen relatief onder de maat functioneert met drie van de veertig opleidingen op de lijst. Ook van de 32 studierichtingen van het Mediacollege Amsterdam voldoet er een niet aan de eisen.

Het Alfa College uit het oosten van het land en Gilde Opleidingen uit Limburg springen er uit met tien van de 250 en met negen van de 244 opleidingen.

Tevreden

De inspectie ververst de lijst elke maand. Het totaaloverzicht gaat verder. Daarop wordt onder meer ook aangegeven hoeveel leerlingen er slagen en met welke gemiddelden, hoe tevreden scholieren zijn en hoeveel uren les ze wekelijks volgen.