ARNHEM - De Vereniging van Gedupeerde Huisartsen heeft vrijdag een kort geding tegen de zorgverzekeraars om de uitbetaling van achterstallige declaraties verloren.

Daardoor zou een groep van zo'n duizend huisartsen ettelijke miljoenen euro's mis kunnen lopen.

De betrokken huisartsen hadden het declareren van patiëntenzorg uitbesteed aan de firma LDD, die vorig jaar september failliet ging. Volgens de vereniging zit in de inboedel nog voor 32 miljoen euro aan niet uitbetaalde declaraties.

Garantie

Nu dreigt voor veel declaraties dat de termijn voor uitbetaling wordt overschreden. De vereniging eiste van de zorgverzekeraars de garantie dat de declaraties toch worden uitbetaald.

De zorgverzekeraars willen die garantie niet geven, ook al omdat bij de verwerking van grote aantallen oude declaraties ontwrichting van hun elektronische declaratiesysteem dreigt.

De voorzieningenrechter in Arnhem gaf hen gelijk. Hij overwoog onder meer dat het faillissement van LDD het risico van de huisartsen is, dat niet kan worden afgewenteld op de zorgverzekeraars.