DEN HAAG - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat systematisch bijhouden of bankbestuurders hun werk wel goed doen. Het opbouwen van zo'n dossier kan toezichthouders zonodig helpen om een bestuurder uit zijn functie te zetten.

Hans Hoogervorst, de voorzitter van de AFM, zei dit vrijdag tegen de commissie-De Wit. Deze commissie doet onderzoek naar de oorzaken van de kredietcrisis.

Hoogervorst zei de ''kerfstok van bestuurders in beeld te gaan brengen''.

De AFM-voorzitter wees erop dat bij het aantreden van een bestuurder van een financiële instelling wel goed wordt gekeken of deze bijvoorbeeld deskundig genoeg is.

Lastig

''Daarna houden we dat ook wel in de gaten, maar niet systematisch genoeg. Het blijkt dat als de benoeming eenmaal is goedgekeurd, het heel lastig is om zo iemand er via de bestuursrechter weer uit te gooien",' aldus Hoogervorst.

Het bijhouden van de 'kerfstok' is dus nodig, zei hij.

Goed gedrag

De AFM is opgezet om te kijken of financiële instellingen goed gedrag vertonen met de bedoeling om consumenten en beleggers te beschermen. De andere toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), moet in de gaten houden of financiële instellingen solide genoeg zijn.

De commissie vroeg aan Hoogervorst of zijn organisatie dingen verkeerd heeft gedaan in de aanloop naar de crisis. De voormalig VVD-politicus vindt dat de AFM signalen kreeg dat er zicht op de markt waarin zogenoemde derivaten werden verhandeld, onder meer de gebundelde pakketten Amerikaanse hypotheken, ''zich tamelijk chaotische taferelen'' voordeden.

''Er was een zeer sterk gebrek aan toezicht. Maar omdat wij hierin geen wettelijke taak hadden, deden we niks. Achteraf gezien hadden we de politiek hierover moeten informeren.''

Crisis

Iets dat ook verkeerd is gegaan in de aanloop naar de crisis, is volgens Hoogervorst het te ruime monetaire beleid in de Verenigde Staten. Geld was te lang te goedkoop.

Ook vindt hij het niet goed dat banken weten dat als zaken helemaal uit de hand lopen, de politiek en uiteindelijk de belastingbetaler de boel komen redden. In dat licht vindt hij de plannen van de Amerikaanse president Barack Obama goed.

Die wil banken zo inrichten dat je ze failliet kunt laten gaan zonder dat dit verstrekkende gevolgen heeft voor het internationale bankensysteem.