DEN HAAG - De G32, een groep van 32 steden in Nederland, waarschuwt voor negatieve consequenties als de huurliberalisatie wordt doorgezet en de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft.

Mensen met een laag inkomen en kwetsbare gebieden, zoals achterstandswijken, worden de dupe van de veranderingen. Dat staat in een rapport dat G32-voorzitter Jan Hamming donderdag heeft overhandigd aan minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie.

Volgens de G32 staan de veranderingen in de woningmarkt op stapel, omdat de woningmarkt momenteel ''op slot zit''. ''Vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd'', zeggen de 32 steden.

Randvoorwaarden

De groep steden stelt in het rapport voor de minister een aantal randvoorwaarden bij de verwachte wijzigingen op de woningmarkt ''om zwakke groepen en gebieden te beschermen''.

De G32 wijst er in het rapport bijvoorbeeld op dat er regio's bestaan waar de vraag naar woningen het aanbod overstijgt en dat in andere regio's het aanbod juist groter is dan de vraag.

De verschillen per regio zullen na de genoemde veranderingen alleen maar groter worden, aldus een woorvoerder van de G32.

Compenserende maatregelen

De steden willen daarom dat de overheid 'compenserende maatregelen' neemt zoals het betaalbaar houden van (huur)woningen, en het omzetten van koop- naar huurwoningen.

De G32 is een groep van 32 steden met een inwoneraantal boven de 100.000. Steden als Groningen, Alkmaar en Tilburg zijn hierin vertegenwoordigd. De grootste vier steden van Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maken geen deel uit van de G32.