DEN HAAG - Het kabinet heeft voor het eerst een opening geboden in het slepende conflict met de vakbonden over een meerjarig sociaal akkoord. "We zitten nu eindelijk in de fase van onderhandelingen", zei CNV-voorzitter D. Terpstra zaterdag.

Over de precieze voorstellen van het kabinet liet hij zich niet uit, maar hij kwalificeerde die als "absoluut onvoldoende". De vakcentrale FNV liet bij monde van een woordvoerder weten er geen enkele nieuwe ruimte is geboden. "Dit is niets wat we nog niet wisten."

"De belangen zijn groot. We werken met bloed, zweet en tranen naar dinsdag", aldus Terpstra. Dinsdag staat het traditionele najaarsoverleg tussen sociale partners en het kabinet op de agenda. Voorafgaand dat overleg wordt binnen en tussen de diverse organisaties nog flink vergaderd.

De belangrijkste thema's die aan de orde komen, zijn de lonen, de vut en prépensioen, de WAO en WW. De FNV heeft vrijdag gezegd dat het bereid is de lonen twee jaar te bevriezen, maar vindt de miljoen euro die het kabinet daar aan lastenverlichting tegenover zet veel te weinig. Het CNV vindt de bevriezing van twee jaar een te grote inperking van de onderhandelingsvrijheid van de vakbonden.