DEN HAAG - Niet alleen de kantonrechter maar ook de notaris zou een echtscheiding moeten kunnen bezegelen. De notaris vindt zichzelf bij uitstek de aangewezen persoon om de scheiding vast te leggen in een authentieke akte.

Daarvoor heeft voorzitter A. Heering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vrijdag gepleit op de jaarvergadering van zijn organisatie. Een dergelijke akte zou dan dezelfde rechtswaarde moeten hebben als het vonnis van de rechter.

Volgens Heering hoeven paren die met elkaar afspraken kunnen maken door deze procedure niet naar de rechter toe. Hij wil graag dat minister Donner van Justitie deze tussenkomst via de notaris mogelijk maakt en wettelijk kader geeft. Hij meent dat de notaris zo de rechters kan ontlasten.

Flitsscheidingen van echtparen die de scheiding snel en eenvoudig willen aanpakken, gaan al voor een deel via de notaris. Echtparen kunnen op die manier sinds begin 2001 uit elkaar gaan. Als beide partners het eens zijn gebeurt de ontbinding via een advocaat of een notaris.