DEN HAAG - De Commissie Risicobeheer en Beleggingsbeleid (de Commissie-Frijns) presenteert dinsdag een rapport aan minister Donner (Sociale zaken) waaruit zal blijken of pensioenfondsen in de afgelopen jaren een verantwoord beleggingsbeleid hebben gevoerd.

Ook doet deze onafhankelijke commissie aanbevelingen voor het toekomstige beleid van de pensioenbeheerders.

De commissie startte afgelopen augustus met het onderzoek in opdracht van Donner. Volgens hem heeft de economische crisis aangetoond dat het pensioenstelsel gevoeliger is voor financiële schokken dan gedacht.

De pensioenfondsen werden de afgelopen jaren hard geraakt door de crisis op de financiële markten. Veel fondsen zagen hun buffers sterk afnemen doordat hun beleggingen sterk in waarde daalden. Zij moesten herstelplannen indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank.

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen wees er onlangs op dat, als pensioenfondsen niet beleggen, iedereen een arme oude dag staat te wachten.