DELFT - MKB-Nederland heeft zijn kaarten voor een najaarsakkoord met de vakbonden en het kabinet op tafel gelegd. De ondernemersorganisatie wil dat werknemers vanaf 62,5 jaar met vroegpensioen kunnen en dat de regering de bezuinigingen op de WAO en de WW verzacht. Dat heeft de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf donderdag gezegd.

Het plan kost volgens MKB-Nederland ongeveer 2 miljard euro. Dat geld wordt in 2005 terugverdiend omdat de organisatie van de vakbonden eist dat ze de lonen de komende twee jaar bevriezen. Dat zou genoeg zijn om de economie uit het slop te trekken. Overigens acht MKB wel een eenmalige uitkering mogelijk in sectoren die nog goed draaien.

De Geus

Minister De Geus van Sociale Zaken noemde het plan desgevraagd "een slag in de lucht". "De financiële dekking is onvoldoende solide." De bewindsman wijst erop dat in stand houden van het vroegpensioen heel duur is. Het kabinet wil daar helemaal van af.

De vakbeweging is positief over het plan. Volgens de FNV erkent nu ook MKB-Nederland dat de regering extra geld moet uittrekken om de economie te stimuleren. De lonen twee jaar lang bevriezen is volgens de CNV echter geen optie. Of de vakbond toch daarvoor te bewegen is als eenmalige loonsverhoging mogelijk blijft, wilde CNV-voorzitter Terpstra niet zeggen. "Die kaart wil ik op dit moment niet van de buik halen." VNO-NCW wil geen commentaar leveren voorafgaand aan het najaarsoverleg.

Pokerspel

MKB-voorzitter L. Hermans hekelt "het pokerspel" dat wordt gespeeld. "Tot nu toe blijkt uit overleggen dat we wat betreft de pensioenen, WAO en de WW als sociale partners dicht bij elkaar zitten. Op het gebied van de VUT en prepensioen is er bij het kabinet ook enige beweging, maar ondertussen houdt iedereen zijn kaarten op de borst. Zo komen we geen stap verder", stelde hij.

Hermans onderstreept vooral behoud van de keuze voor werknemers om eerder te stoppen met werken of met deeltijdpensioen te gaan. "Zeker in sectoren als de bouw weten we dat werknemers op een gegeven moment dat werk niet meer vol houden en je als werkgever en samenleving hoge WAO- en ziektekosten voor je rekening krijgt."

Versterken

MKB-Nederland schat in dat zijn plan de economie dusdanig zal versterken dat het in 2005 een positief effect op de begroting heeft van 1 miljard euro. Het kabinet heeft zelf al 800 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld als de lonen twee jaar op slot gaan.

De organisatie voor middelgrote en kleine ondernemingen wil dat daarnaast de gelden die het kabinet heeft gereserveerd voor de levensloopregeling en spaarloon worden benut voor het vroeg- en deeltijdpensioen. Dit betekent volgens Hermans een pot met geld van miljoen euro. Ook kunnen wat betreft de MKB-voorzitter de 300 tot 400 miljoen euro, die het kabinet heeft bestemd voor een algemene arbeidskorting, beter worden besteed.

In totaal komt het MKB-plan neer op ongeveer 2 miljard euro om de bezuinigingen van het kabinet op de WW, de WAO en het vroegpensioen te verzachten. Addertje onder het gras is dat de besparingen door de loonmatiging pas in 2005 gaan gelden, terwijl het kabinet volgens MKB volgend jaar al 2 miljard euro extra moet uittrekken om de sociale partners tegemoet te komen. Volgens MKB moet de overheid net als ondernemers eerst investeren om later te oogsten.

De Geus noemt het handhaven van vut- en prepensioen en uitstel van de levensloop "een conservatief pakket". Ook vindt hij dat MKB zich te makkelijk rijk rekent door er vanuit te gaan dat de maatregelen een positief effect op de economie hebben van een miljard euro.