AMSTERDAM - Ongeveer 100.000 klanten van DSB Bank hebben nog geen aanvraag ingediend voor terugbetaling van hun banktegoeden.

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat niet alle rekeninghouders zich zullen melden, omdat zij maar een klein bedrag op hun rekening hadden staan.

DNB meldde vrijdag dat er bijna 3 miljard euro is uitgekeerd aan DSB-klanten. In totaal stond er op rekeningen bij DSB zo'n 3,3 miljard euro. De klanten hebben een beroep gedaan op het depositogarantiestelsel, dat terugbetaling van banktegoeden tot 100.000 euro regelt.

Tot dusver hebben 225.000 klanten een aanvraag gedaan. Inmiddels is er aan 210.000 klanten geld uitgekeerd.

Aanvragen

Ruim 15.000 aanvragen zijn nog in behandeling. Het gaat hier vooral om mensen die op papier een verzoek om terugbetaling hebben gedaan. De verwerking van digitale aanvragen verliep sneller. Deze klanten kregen hun geld binnen enkele dagen terug, aldus DNB.

DSB-klanten hebben nog tot en met 22 maart de tijd om zich bij DNB te melden. De bank van de West-Friese ondernemer Dirk Scheringa ging in oktober vorig jaar failliet.

Het is niet ongebruikelijk dat klanten geld laten liggen na de ondergang van hun bank. Vorig jaar zomer bleek uit een verslag van de bewindvoerders van de IJslandse spaarbank Icesave dat Nederlandse spaarders 233.000 hadden laten staan.

Kleine bedragen

Het ging hier om ruim 8700 rekeninghouders, die ook veelal kleine bedragen hadden gestald bij de bank.

Nederlandse banken draaien uiteindelijk op voor de uitgekeerde banktegoeden. Het Financieele Dagblad meldde vrijdag dat de banken de schade van het faillissement van DSB Bank op 500 tot 600 miljoen euro schatten.

De schade wordt beperkt doordat de banken meedelen in de opbrengsten uit de boedel van DSB. Bij Icesave zou de schadepost 212 miljoen euro hebben bedragen, bij het faillissement van Van der Hoop Bankiers in 2005 ging het om slechts 10 miljoen euro.