DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een ernstig vermoeden van grote kartelvorming in de meelsector en doet daarom onderzoek naar die bedrijfstak.

Dat zei bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch van de NMa donderdag bij de presentatie van de jaaragenda.

Eind vorig jaar zijn rapporten opgemaakt tegen een aantal bedrijven die de toezichthouder verdenkt van kartelafspraken.

Ook in andere landen, zoals Duitsland, België en Italië, wordt de sector onder de loep genomen.

''Als na hoor- en wederhoor van betrokken partijen inderdaad sprake blijkt te zijn van kartelafspraken, dan is dat zeer schadelijk'', aldus Kalbfleisch.

Pasta

''Want iedereen eet elke dag brood, pasta of andere meelproducten.'' Als er sprake is van een kartel, dupeert dat volgens Kalbfleisch dan ook alle Nederlanders. ''Doordat zij geen eerlijke prijs betalen voor hun basisvoedsel.''

Op basis van de vermoedens en tips gaat de toezichthouder ook onderzoek doen naar andere ondernemingen in de verwerkende industrie.

Een veelomvattend onderdeel van de economie, dat de grondstoffen produceert voor veel consumentenproducten.

Risico

Kalbfleisch: ''Het betreft een beperkt aantal spelers in een homogene markt.'' Volgens hem geeft dat een verhoogd risico op overtredingen die de concurrentie kunnen beperken.

Een andere pijler waar de NMa zich het komende jaar op richt, is de vastgoedsector. De toezichthouder ontvangt veel tips en signalen over deze sector en gaat de ontwikkelingen in deze markt 'nauwlettend observeren'.

Door de omvang, de groeiende complexiteit en het gebrek aan transparantie is de vastgoedsector kwetsbaar voor overtredingen. De NMa zegt hiermee aan te sluiten bij initiatieven van de overheid om overtredingen in deze markt harder aan te pakken.

Lagere boetes

De NMa legde in 2009 in twaalf zaken boetes op van in totaal 5,3 miljoen euro. Dat is aanzienlijk minder dan in 2007 en 2008.

Toen ging het om respectievelijk 9,5 miljoen euro en 9 miljoen euro aan boetes in slechts zes zaken in beide jaren.

Volgens Kalbfleisch is het niet zo dat de NMa wegens de economische crisis lagere boetes is gaan opleggen. ''Integendeel, in sommige gevallen zijn zelfs behoorlijk hoge boetes opgelegd.''

Dat het totale bedrag aan boetes vorig jaar lager uitviel, heeft volgens hem te maken met ''de grootte van de kartels die het betrof''.