ZOETERMEER - Nederland ziet niet alleen werk verdwijnen naar lagelonenlanden. Eenvijfde van de Nederlandse toeleveranciers voor de industrie ziet productie juist terugkeren uit 'goedkope' landen. Afnemers klagen geregeld over de kwaliteit van de goederen die daar werden geproduceerd of ze hadden klachten over de betrouwbaarheid van de leveringen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Toeleveranciers (Nevat), dat donderdag is gepubliceerd. Ondanks de klachten over de kwaliteit verwachten veel productiebedrijven toch werk naar vooral China te verplaatsen. Ongeveer 15 procent van de ondervraagde bedrijven denkt zelfs het merendeel van de productie te verhuizen. Midden- en Oost-Europese landen zijn de laatste tijd minder in trek bij Nederlandse productieondernemingen.

Uit onderzoek van adviesbureau Deloitte blijkt verder dat meer dan de helft van zeshonderd onderzochte bedrijven uit heel de wereld productie naar bijvoorbeeld Mexico, China, Midden- en Oost-Europa verhuizen. Philips verplaatst honderden banen naar lagelonenlanden. Daarmee wil de onderneming de economische tegenwind en de toenemende concurrentie het hoofd bieden.