DEN HAAG - CDA, VVD en D66 zijn tegen het kabinetsvoorstel om werkgevers een boete op te leggen als ze werknemers ouder dan 57,5 jaar ontslaan. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zien veel meer in positieve prikkels om oudere werknemers in dienst te nemen en te houden. Ze komen gezamenlijk met een alternatief plan, aldus Trouw donderdag.

De partijen werken aan twee varianten die werkgevers juist positief moeten prikkelen. Dat kan door de werkgevers een forse premiekorting te geven voor alle oudere werknemers die ze in dienst hebben. Een andere mogelijkheid is het wegnemen van de angst van werkgevers dat ze met oudere werknemers een hoger risico lopen op ziekte of arbeidsongeschiktheid.

MKB Nederland komt in het najaarsoverleg tussen kabinet, werkgevers en vakbonden met een voorstel om vut en prepensioen in stand te houden. Werknemers zouden met 62,5 jaar kunnen uittreden of met zestig jaar deeltijdpensioen kunnen opnemen.