DEN BOSCH - De strafzaak tegen de (voormalige) directieleden van het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life is maandag begonnen met verwijten van de verdediging over tegenstrijdige en te algemene beschuldigingen.

Advocaat Marijn Zuketto van directeur Frits R. (57) voerde aan dat oplichting en verduistering die justitie ten laste heeft gelegd, in strijd zijn met elkaar.

Bovendien zijn de fraudebedragen die justitie heeft genoemd, te algemeen om te kunnen weerleggen.

De raadslieden van de overige drie verdachten sloten zich aan bij dat bezwaar. De rechtbank in Den Bosch, waar de inhoudelijke behandeling van de Easy Life-zaak plaatsvindt, oordeelt later maandag of de zaak verdergaat.

Inhoudelijke behandeling

Justitie verdenkt de vier (oud-)directeuren van het inmiddels failliete Helmondse beleggingsbedrijf, dat Amerikaanse levensverzekeringen verkocht, van fraude met tientallen miljoenen.

Van in totaal ruim 42 miljoen euro inleg van ruim vierhonderd beleggers werd volgens berekeningen slechts 7,6 miljoen euro geïnvesteerd. Veel geld ging op aan sponsoring, adviseurs, dure uitgaven en zeer forse arbeidsbeloningen.

Frans O.

Aanvankelijk had justitie de hoofdrol toebedeeld aan verdachte John W., maar het grootste deel van de fraude komt volgens opsporingsdienst FIOD-ECD voor rekening van de medeverdachte ex-directeur Frans O. De twee zitten al sinds het najaar van 2008 in voorarrest.