UTRECHT - Leden van de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF overleggen maandag in Utrecht over de vraag of en welke acties ze gaan voeren omdat de onderhandelingen over nieuwe cao's voor de provincie- en gemeenteambtenaren zijn stukgelopen en die voor de waterschappen vastzitten.

Gedacht wordt aan zogenoemde estafetteacties, waarbij manifestaties plaatsvinden op telkens een andere plaats. De acties zijn gepland voor eind deze maand of begin volgende maand.

Splijtzwam in de onderhandelingen is de door de vakbonden geëiste loonsverhoging van 1 tot 1,5 procent. De overheden houden vast aan de nullijn.

De bonden verwijten de overheden dat ze het sociaal akkoord, dat in het voorjaar vorig jaar werd gesloten tussen werkgevers, vakbeweging en het kabinet, aan hun laars lappen.

Daarin is vastgelegd dat in de nieuwe cao de koopkracht zou worden behouden en de inflatie zou worden verwerkt.