DEN HAAG - Het Regieorgaan Energie Transitie, een denktank die zich bezighoudt met de toekomst van de Nederlandse energievoorziening, vreest dat groene stroom in het gedrang komt door de plannen van ondernemingen voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

In een oproep aan de Tweede Kamer, waar komende week een wijziging van de gas- en elektriciteitswet op de agenda staat, wijst het regieorgaan erop dat er niet alleen in Nederland veel plannen zijn voor nieuwe centrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen, maar ook in de omringende landen.

Als die allemaal worden gerealiseerd zal er een overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt ontstaan, die het niet aantrekkelijk maakt om te investeren in duurzame energie, vreest het Regieorgaan.

Hinderpaal

''Nieuwe centrales blijven tot ver in de 21e eeuw operationeel en zullen dus een steeds grotere hinderpaal worden bij het realiseren van de Nederlandse en Europese klimaat- en duurzaamheidsambities",' aldus de oproep.