ZOETERMEER - Eieren zijn een schaarser goed geworden in de supermarkt. Rond Kerstmis meldden sommige supermarkten dat er een tekort was aan eieren, maar deze situatie kan nog enkele maanden aanhouden.

Dit verwacht het Productschap Pluimvee en Eieren. De schaarste heeft te maken met een sterke vraag vanuit Duitsland. Daar is kooihuisvesting vorig jaar verboden.

Duitse eierbedrijven zijn nog volop bezig met het overschakelen naar nieuwe huisvesting voor de leghennen. In de tussentijd wordt meer geleund op import vanuit Nederland.

Volgens het productschap is er pas rond Pasen weer sprake van een normale marktsituatie. De paasdagen zijn dit jaar begin april.

Hogere prijzen

De Duitse vraagexplosie heeft ook geleid tot hogere prijzen. De producentenprijs van een scharrelei was eind vorig jaar bijna 40 procent hoger dan begin 2009.

De eierprijs voor de consument gaat de komende tijd ''een paar procenten'' omhoog, zei secretaris Ben Dellaert van het productschap donderdag.

Duitsland loopt voorop met het verbod op afzonderlijke kooien voor leghennen. Europese regelgeving verbiedt die per 1 januari 2012. Daarna moeten bedrijven zijn overgestapt op grotere kooien voor meerdere hennen of bijvoorbeeld een vrije uitloop voor de kippen.

Goed jaar

Nederlandse eierondernemers beleefden vorig jaar een uitzonderlijk goed jaar. De opbrengst per leghen werd dankzij de productie-uitval in Duitsland meer dan verdubbeld.

De legbedrijven waren een uitzondering, zo bleek uit jaarcijfers die de productschappen Vee, Vlees en Eieren presenteerden. Pluimveebedrijven zagen hun inkomsten iets toenemen, maar deze bevinden zich nog altijd op een laag niveau.

Bij kalverhouders bleven de inkomsten stabiel. Varkensvleeshouders boerden minder dan in 2008.

Vleesconsumptie

De totale vleesconsumptie in Nederland steeg licht, van 42,5 kilo naar ongeveer 43,3 kilo per hoofd van de bevolking. Dit was volgens de productschappen mede te danken aan de economische neergang.

Consumenten aten meer thuis en kochten meer goedkopere producten als kip en varkensvlees. Ook het mooie weer in de zomer droeg bij. ''Bij barbecues zijn de porties wat groter'', aldus voorzitter Steven Lak.