AMSTERDAM - De vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF overwegen acties te gaan voeren omdat de onderhandelingen over nieuwe cao's voor de provincie- en gemeenteambtenaren en waterschappen zijn stukgelopen en die voor de waterschappen vast zit.

Een woordvoerster van Abvakabo FNV bevestigde donderdag berichtgeving hierover in het Financieele Dagblad.

Bestuurders en kaderleden van de vakbonden komen maandag bijeen in Utrecht om hun achterban te vragen of ze bereid zijn tot acties over te gaan.

Gedacht wordt aan zogenoemde estafetteacties, waarbij manifestaties plaatsvinden op telkens een andere plaats. De acties zijn gepland voor eind deze maand of begin volgende maand.

Loonsverhoging

Splijtzwam in de onderhandelingen is de door de vakbonden geëiste loonsverhoging van 1 tot 1,5 procent. De overheden houden vast aan de nullijn.

De bonden verwijten de overheden dat ze het sociaal akkoord, dat in het voorjaar vorig jaar werd gesloten tussen werkgevers, vakbeweging en het kabinet, aan hun laars lappen.

Daarin is vastgelegd dat in de nieuwe cao de koopkracht zou worden behouden en de inflatie zou worden verwerkt.

Defensie

Een woordvoerder van CNV Publieke Zaak verwachtte donderdag dat binnenkort ook gesprekken met de landelijke overheid (Defensie) zullen stuklopen over hetzelfde onderwerp.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) toonde zich donderdag verrast door de dreiging met acties van de bonden.

Volgens een woordvoerder zouden de bonden eerst een peiling van de achterban (gemeenteambtenaren) presenteren. ''De indruk wordt nu gewekt dat we niks willen.''

Actiedreiging

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is echter niet verbaasd door de actiedreiging. ''Wij hebben een naar onze mening evenwichtig aanbod op tafel gelegd en de bonden zijn daar niet blij mee. Ze hadden al laten weten dat er acties zouden kunnen komen'', aldus een woordvoerder donderdag die ook meldde dat het overleg ''nooit blij is'' met acties.