UTRECHT - De marktwerking in de inburgeringscursussen is nadelig voor reguliere onderwijsinstellingen.

''Nieuwe aanbieders concurreren door minder uren les te geven, grotere klassen en goedkoper personeel. Het onderwijs lijdt daar onder, cursisten en leraren worden de dupe'', zegt bestuurder Gerrit Stemerding van de Algemene Onderwijsbond (AOb) naar aanleiding van een rapport over de marktwerking in het inburgeringsonderwijs.

Het rapport (pdf) van onderzoeksbureau Regioplan is donderdag verschenen.

Volgens het onderzoek staan door de marktwerking honderden banen op de tocht bij de Regionale Opleidingscentra (ROC's). De AOb wijst op de situatie bij de Rotterdamse ROC's Zadkine en Albeda College.

De gemeente Rotterdam wijst maar een handvol cursussen toe aan de reguliere onderwijsinstellingen. ''Alleen al bij Zadkine staan de komende drie jaar 250 formatieplaatsen op de tocht'', aldus de onderwijsbond.

Aanbesteding

Bij de aanbesteding van cursussen weegt de prijs van een cursus te zwaar, menen de samenstellers van het rapport.

"Cursisten krijgen sinds de invoering van marktwerking minder uren les in grotere groepen. Verder is het aantal inburgeraars afgenomen, door administratieve problemen".

De AOb noemt de invoering van de marktwerking in de inburgeringscursussen een mislukt experiment. "Het bewijst dat markt en publiek onderwijs niet samengaan."