ALMERE - Een groeiend aantal mensen met schulden verblijft permanent in een opvangvoorziening. Jaarlijks kloppen 20.000 mensen voor het eerst in hun leven aan bij een opvang. Het Leger des Heils en de koepelorganisatie van de kredietbanken in Nederland (NVVK), die in 2000 dit probleem voor het eerst signaleerden, proberen in het rapport Schuld onder Dak een uitweg te wijzen.

Belangrijkste knelpunt is volgens het rapport dat schuldhulpverlening en budgetbeheer veelal niet los gezien kunnen worden van de context: de wettelijke kaders, de overkreditering, het niet (kunnen) beschikken over een bankrekening. Verder stellen de organisaties vragen bij de (veronderstelde) mogelijkheden die de nieuwe wet Werk en Bijstand biedt voor budgetbeheer van dak- en thuislozen.

Er is volgens het Leger des Heils en de NVVK, die het rapport vrijdag presenteren, sprake van elkaar versterkende maatschappelijke ontwikkelingen. In dit verband noemen zij onder meer de toenemende complexiteit van de schuldenproblematiek. Dit probleem is een van de vele waarmee dak- en thuislozen worden geconfronteerd. Ook de digitalisering van de samenleving draagt bij aan de problemen.