REYKJAVIK - IJsland zal de leningen aan Nederland en Groot-Brittannië gaan terugbetalen, die vorig jaar zijn ontstaan na het faillissement van de spaarbank Icesave.

Het IJslandse parlement stemde woensdagavond laat met een kleine meerderheid voor een nieuwe wet, die terugbetaling mogelijk maakt.

Van de 63 parlementariërs stemden er 33 in met de nieuwe wet. Veel IJslanders zijn tegen de terugbetaling, nu het land zich in economische misère bevindt.

De meeste politici stelden echter dat de nieuwe wet noodzakelijk is, omdat de kwestie tussen IJsland, Nederland en Groot-Brittannië een obstakel is in het proces om lid te worden van de Europese Unie.

Schadeloos

IJsland gaat 2,5 miljard euro uitkeren aan Londen en 1,3 miljard euro aan Den Haag. Nederland en Groot-Brittannië hadden die bedragen voorgeschoten om spaarders schadeloos te stellen voor het geld dat zij verloren hadden door de ondergang van Icesave.

De overeenkomst kwam niet zonder slag of stoot tot stand. In augustus leek de deal al rond, maar stelde het IJslandse parlement eisen aan hun goedkeuring. Een van de eisen was dat tot 2014 zou worden afgelost, ongeacht of de schuld dan volledig terugbetaald was of niet.

Niet akkoord

Nederland en Groot-Brittannië gingen daar niet mee akkoord, waardoor de wet aangepast moest worden. In oktober tekenden de drie landen een nieuwe overeenkomst, waarin onder meer staat dat ook nog na 2014 afgelost moet worden, als de schuld voor die tijd niet volledig is afbetaald.

Die nieuwe tekst moest wederom door het parlement goedgekeurd worden wat woensdagavond dan ook gebeurde. Premier Johanna Sigurdardottir zette druk op het proces door haar politieke lot te verbinden aan een positieve uitkomst van de stemming in het parlement.