AMSTERDAM - Het inkomen moet bepalend zijn bij de vraag of iemand op zijn 65ste met pensioen mag.

De lijst van zware beroepen die minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner (CDA) wil opstellen is geen goed idee, stellen werkgevers en werknemers dinsdag in Trouw.

De vakcentrales FNV en CNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben volgens de krant al een eerste informeel gesprek gevoerd over het idee om naar het jaarinkomen te kijken. Directeur van VNO-NCW noemt het 'de moeite waard dit verder te onderzoeken'.

Bestuurder bij FNV Bondgenoten Jan Berghuis noemt dit het 'enige werkbare criterium voor het vaststellen van de AOW-leeftijd'.

Regeling

Het kabinet wil een aparte AOW-regeling voor mensen met zware beroepen. In de praktijk is het echter lastig vast te stellen wat een zwaar beroep is. Het is zelfs de vraag of geestelijk zware beroepen ook meetellen.

Berghuis wil de inkomensgrens op 35 duizend euro bruto leggen. Daar zou negentig procent van de mensen die het kabinet wil ontzien onder vallen.

Van Kesteren vindt dat te hoog en wijst erop dat de meeste Nederlanders 32 duizend euro verdienen. Bij een grens op 35 duizend euro werken te weinig mensen volgens hem door na hun 65ste.