AMSTERDAM - Langdurig werklozen worden onvoldoende geholpen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Gemeenten en uitkeringsinstantie UWV richten zich vooral op mensen die sinds kort zonder werk zitten. Dit gaat ten koste van de langdurig werklozen, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen.

Het aantal re-integratietrajecten voor de zwakste groepen steeg in 2008 niet. Door de economische crisis ligt de focus meer bij de instroom van werklozen en mensen die in de bijstand raken.

De inspectie pleit voor meer aandacht voor de zwakste groepen. Zo zou maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, hen op weg naar een betaalde baan helpen.